חברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר

 


התנדבות בקהילה

קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר 2015

לפגישת שירות פנסיוני עם נציג המח"ר 


הודעה חשובה לעמיתינו

בהתאם להוראות חוזר סוכנים ויועצים 3-10-2011 ניתן לבצע משיכת כספים בחשבונות סניפי בנק לאומי עד לסך של 50,000 ₪. מעל סכום זה ניתן לבצע משיכה רק באמצעות טופס משיכה (אותו ניתן להוריד באתר הקרן) שישלח בדואר בצירוף צילום תעודת זהות וצילום צ'ק למוקד שירות הלקוחות בכתובת ת.ד 52115 תל אביב, מיקוד 6152101

הרווח כולו שלך !

קרן ההשתלמות לאקדמאים אינה פועלת למטרות רווח, ולפיכך, דמי הניהול הנגבים על ידה בין הנמוכים בענף ושיעורם בשנת 2013 עמד על כ- 0.25%, לעומת שיעור דמי הניהול בקרנות הפרטיות שנעים בין 1%-2%. (בהתאם לנתוני 'גמל-נט' מאתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר).


הסבר על הדוח השנתי : 

http://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Pension-Report.aspx?pk_campaign=april15&pk_kwd=Flayer%20

* דמי הניהול נגבים ע"פ הוצאות בפועל

                                                                                                                                          הודעה חשובה

ניתן לפנות לסניפי בנק לאומי לביצוע הפעולות הבאות:
1.ביצוע משיכה עד 50,000 ש"ח                 
2. מינוי מוטבים ואפוטרופוס 
3. ביצוע הפקדות (עמיתים עצמאיים ומעסיקים) 


לקוחות בנק לאומי המעוניינים לצפות בחשבונם בקופה ובקרן שלנו דרך אתר בנק לאומי מוזמנים לפנות דרך אתר בנק לאומי 
מוזמנים לפנות (ניתן גם טלפונית) לכל אחד מסניפי בנק לאומי להסדרת הנושא 

אתר האינטרנט של החברה שודרג ותוכלו למצוא בו מידע רב.
 
החל מ 15.01.14 מספרינו משתנים להלן המספרים החדשים
מוקד : 072-2790001

פקס : 072-2790100