אודות הקרן

קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (במח"ר) בע"מ, הוקמה בשנת 1968, כחברה ממשלתית בע"מ, שמניותיה מוחזקות בחלקים שווים ע"י ממשלת ישראל וההסתדרות הכללית החדשה, כאשר לממשלת ישראל מניית הכרעה, באמצעות שר התמ"ת.

דירקטוריון הקרן מורכב מ- 5 דירקטורים מטעם המדינה ו- 5 דירקטורים מטעם ההסתדרות הכללית החדשה, אשר מאיישים את הוועדות המקצועיות של הקרן. לשם כך, נדרש מהדירקטורים להיות בעלי תואר אקדמאי רלוונטי, ותק ונסיון.
הנהלת הקרן מורכבת מיו"ר הדירקטוריון, שנבחר מקרב הדירקטורים מטעם המדינה ומנכ"ל הקרן, שנבחר מקבוצת הדירקטורים מטעם ההסתדרות.

קרן ההשתלמות לאקדמאים אינה פועלת למטרות רווח ולפיכך, דמי הניהול הנגבים על ידה נמוכים באופן מיוחד ושיעורם הממוצע הינו 0.25% (נכון לשנת 2013), לעומת שיעור דמי הניהול בקרנות הפרטיות שנעים בין 1%-2% (בהתאם לנתוני 'גמל-נט' מאתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר).

הקרן מבצעת הליכי גביה ונוקטת בצעדים משפטיים במקרים של מעסיקים המפגרים בתשלומים לקרן, מעל תקופה של חצי שנה, בהתאם להוראות הדין.

הקרן מבוקרת על ידי מבקר פנימי ולאור היותה חברה ממשלתית, גם על ידי מבקר המדינה.

קרן ההשתלמות לאקדמאים צברה ניסיון רב לאורך השנים, לרבות בתקופות של ירידות בתשואות בבורסה, כמו גם במחזורים של עליות רצופות. הניסיון העשיר של הקרן בשוק ההון, החובר למדיניות השקעות סולידית ומדודה אפשר לקרן להתמודד בהצלחה גם במצבים קשים אליהם נחשף שוק ההון הישראלי, כגון, שנים בהם שרר חוסר אמון בשוק ההון (2001-2002).

ועדת ההשקעות של הקרן מורכבת מקבוצת דירקטורים ולצידם נציגים בכירים של בית ההשקעות המנהל.
מתאמי ההשקעות של הקרן ונציגי ביתי ההשקעות, מכינים לקראת ישיבת ועדת ההשקעות סקירות על המתרחש בכלכלה ובשוק ההון בישראל ובעולם. הועדה מקיימת דיון מקצועי ומתקבלות החלטות מתאימות. הועדה גם מקבלת דווח שוטף על ביצוע החלטותיה מישיבה קודמת ונתונים מצטברים לגבי הביצועים בתיק.
ההשקעות של הקרן מנוהלות בהתאם למודל דינאמי המגובש על ידי ועדת ההשקעות בהתייעצות עם היועצים המקצועיים ובאישור דירקטוריון החברה. המודל נבחן באופן שוטף ומעודכן בהתאם להתפתחויות הכלכליות בשווקים.
הועדה מתכנסת מדי שבועיים ומגיבה באופן שוטף, למצבי השוק המשתנים. כמו כן, הועדה מקיימת התייעצות טלפונית "רבת-משתתפים" בעתות משבר ומנהלת מעקב צמוד אחרי כל המתרחש במשק ובשוק ההון.

לאחרונה התקיים הליך לבחירת מספר מנהלי השקעות, במטרה לייצר ניהול השקעות מקצועי ע"י מומחים בתחום, תוך פיזור מושכל של כספי העמיתים בין מספר מנהלי השקעות מובילים. לאחר תהליך בדיקה מעמיק נבחרו שלושה גופים לנהל את השקעות קרן ההשתלמות: איי.בי.איי, פסגות ומיטב דש.  

לקרן ההשתלמות לאקדמאים במח"ר הסכם לניהול כספי העמיתים עם בנק לאומי וחוזהו מוארך מדי פעם.
הנהלת הכספים של הקרן כוללת: ניהול אדמיניסטרטיבי ופיננסי, בהתאם להנחיות ועדת ההשקעות של הקרן, הכנת מאזן שנתי, ניהול החשבון האישי של העמית בקרן, תשלום מלגות והחזרי חיסכון וביצוע תשלומים אחרים עפ"י הוראות הנהלת הקרן.

בנק לאומי עובד בשיתוף פעולה מלא עם הקרן ומספק לה שירותי תפעול.

מוקד שירות הלקוחות של הקרן פתוח לשרות קהל במהלך שעות היום (ליצירת קשר ראה/י פרטים ב'מידע בדבר התקשרות עם הקרן').