הצבעות באסיפות כלליות

אסיפות כלליות – מסלול כללי

קרה"ש לאקדמאים במחר לתאריכים 1/10/2017 - 16/10/2017

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/9/2017 - 30/9/2017


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/8/2017 - 31/8/2017


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/7/2017 - 31/7/2017


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/6/2017 - 30/6/2017


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/5/2017 - 31/5/2017


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/4/2017 - 30/4/2017


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/3/2017 - 31/3/2017


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/1/2017 - 31/3/2017


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 16/12/2016 - 30/12/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 30/11/2016 - 16/12/2016


קרה"
ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/11/2016 - 30/11/2016

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/11/2016 - 24/11/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 31/10/2016 - 10/11/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 6/10/2016 - 31/10/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 29/9/2016 - 6/10/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 31/8/2016 - 29/9/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 31/8/2016 - 22/9/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 31/8/2016 - 15/9/2016


קרה"ש לאקדאמים במח"ר לתאריכים 31/8/2016 - 8/9/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/8/2016 - 31/8/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 8/8/2016 - 18/8/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/7/2016 - 8/8/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/7/2016 - 31/7/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/6/2016 - 30/6/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/5/2016 - 31/5/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 24/4/2016 - 28/4/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 10/4/2016 - 22/4/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 27/3/2016  -  8/4/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 13/3/2016  -  25/3/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 28/02/2016 - 11/03/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 14/02/2016 - 26/02/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 31/01/2016 - 12/02/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 17/01/2016 - 29/01/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 03/01/2016 - 15/01/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 16/12/2015 - 01/01/2016


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 6/12/2015 - 16/12/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 23/11/2015 - 04.12.2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 03/11/2015 - 22/11/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 2/11/2015-20/10/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 19/10/2015-8/10/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 7/10/2015-8/9/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"א לתאריכים 25/8/2015-7/9/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 11/8/2015-24/8/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 11/7/2015-10/8/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 7/7/2015 - 12/7/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 6/7/2015-16/6/2015


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 27/05/15-14/06/15


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 13/05/15- 21/05/15


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 27/04/15-12/05/15


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 27/03/15-26/04/15


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 16/03/15-26/03/15


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 25/02/15-15/03/15


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 09/02/15-24/02/15


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 20/01/15-08/02/15


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 22/12/14-04/01/15


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 11/12/14-21/12/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 01/12/14-10/12/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 18/11/14- 30/11/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 04/11/14-17/11/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 28/10/14-07/11/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 22/10/14-27/10/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 21/9/14-21/10/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 02/9/14-1/10/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 28/7/14-2/9/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 21/7/14-30/7/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/7/14-20/7/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 23/6/14-30/6/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 5/6/14-23/6/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 21/5/14-3/6/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 10/5/14-20/5/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/5/14- 9/5/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 24/4/14-30/4/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 2/4/14-23/4/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 24/3/14-1/4/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 12/3/14-23/3/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריך 11/3/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 27/2/14-11/3/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 25/2/14-26/2/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 12/2/14-24/2/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 6/2/14-11/2/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/2/14-5/2/14


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 12/1/14-15/1/14

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים 1/1/13-11/1/13

קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים: 27/12/13-31/12/13


קרה"ש לאקדמאים במח"ר לתאריכים: 15/12/13-27/12/13

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – לתאריכים: 01/01/10-11/12/13

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – לתאריכים: 01/03/10-30/04/10

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – לתאריכים: 01/09/09-31/12/09

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – לתאריכים: 01/07/08-02/09/09

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – לתאריך: 06/2008

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – לתאריך: 05/2008

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – לתאריך: 04/2008

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – לתאריך: 03/2008

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – לתאריכים: 03/2006-03/2008

אסיפות כלליות – מסלול מנייתי

קרה"ש לאקדמאים במח"ר – מסלול מנייתי – לתאריכים: 26/02/09-30/08/09