מבנה החברה
 

הקרן מקיימת ישיבות בכל שנה לפי הוראות רשות החברות הממשלתיות. בשנת 2016 התקיימו 5 ישיבות דירקטוריון, 36 ישיבות ועדת ההשקעות ו-7 ישיבות ועדת הביקורת.