מסלול כללי 08/2017 מסלול אג"ח 08/2017 מסלול מנית 08/2017
מסלול כללי 07/2017 מסלול אג"ח 07/2017 מסלול מניות 07/2017
מסלול כללי 06/2017 מסלול אג"ח 06/2017 מסלול מניות 06/2017
מסלול כללי 05/2017 מסלול אג"ח 05/2017 מסלול מניות 05/2017
מסלול כללי 04/2017 מסלול אג"ח 04/2017 מסלול מניות 04/2017
מסלול כללי 03/2017 מסלול אג"ח 03/2017 מסלול מניות 03/2017 נכסים ותזרים מנכסים
מסלול כללי 02/2017 מסלול אג"ח 02/2017 מסלול מניות 02/2017
מסלול כללי 01/2017 מסלול אג"ח 01/2017 מסלול מניות 01/2017
מסלול כללי 12/2016 מסלול אג"ח 12/2016 מסלול מניות 12/2016
מסלול כללי 11/2016 מסלול אג"ח 11/2016 מסלול מניות 11/2016
מסלול כללי 10/2016 מסלול אג"ח 10/2016 מסלול מניות 10/2016
מסלול כללי 09/2016 מסלול אג"ח 09/2016 מסלול מניות 09/2016
מסלול כללי 08/2016 מסלול אג"ח 08/2016 מסלול מניות 08/2016
מסלול כללי 07/2016 מסלול אג"ח 07/2016 מסלול מניות 07/2016
מסלול כללי 06/2016 מסלול אג"ח 06/2016 מסלול מניות 06/2016
מסלול כללי 05/2016 מסלול אג"ח 05/2016 מסלול מניות 05/2016
מסלול כללי 04/2016 מסלול אג"ח 04/2016 מסלול מניות 04/2016
מסלול כללי 03/2016 מסלול אג"ח 03/2016 מסלול מניות 03/2016
מסלול כללי 02/2016 מסלול אג"ח 02/2016 מסלול מניות 02/2016
מסלול כללי 01/2016 מסלול אג"ח 01/2016 מסלול מניות 01/2016
מסלול כללי 12/2015 מסלול אג"ח 12/2015 מסלול מניות 12/2015
מסלול כללי 11/2015 מסלול אג"ח 11/2015 מסלול מניות 11/2015
מסלול כללי 10/2015 מסלול אג"ח 10/2015 מסלול מניות 10/2015
מסלול כללי 09/2015 מסלול אג"ח 09/2015 מסלול מניות 09/2015
מסלול כללי 08/2015 מסלול אג"ח 08/2015 מסלול מניות 08/2015
מסלול כללי 07/2015 מסלול אג"ח 07/2015 מסלול מניות 07/2015
מסלול כללי 06/2015 מסלול אג"ח 06/2015 מסלול מניות 06/2015
מסלול כללי 05/2015 מסלול אג"ח 05/2015 מסלול מניות 05/2015
מסלול כללי 04/2015 מסלול אג"ח 04/2015 מסלול מניות 04/2015
מסלול כללי 03/2015 מסלול אג"ח 03/2015 מסלול מניות 03/2015
מסלול כללי 02/2015 מסלול אג"ח 02/2015 מסלול מניות 02/2015
מסלול כללי 01/2015 מסלול אג"ח 01/2015 מסלול מניות 01/2015
מסלול כללי 12/2014 מסלול אג"ח 12/2014 מסלול מניות 12/2014
מסלול כללי 11/2014 מסלול אג"ח 11/2014 מסלול מניות 11/2014
מסלול כללי 10/2014 מסלול אג"ח 10/2014 מסלול מניות 10/2014
מסלול כללי 09/2014 מסלול אג"ח 09/2014 מסלול מניות 09/2014
מסלול כללי 08/2014 מסלול אג"ח 08/2014 מסלול מניות 08/2014
מסלול כללי 07/2014 מסלול אג"ח 07/2014 מסלול מניות 07/2014
מסלול כללי 06/2014 מסלול אג"ח 06/2014 מסלול מניות 06/2014
מסלול כללי 05/2014 מסלול אג"ח 05/2014 מסלול מניות 05/2014
מסלול כללי 04/2014 מסלול אג"ח 04/2014 מסלול מניות 04/2014
מסלול כללי 03/2014 מסלול אג"ח 03/2014 מסלול מניות 03/2014
מסלול כללי 02/2014 מסלול אג"ח 02/2014 מסלול מניות 02/2014
מסלול כללי - 01/2014 מסלול אג"ח 01/2014 מסלול מניות 01/2014
מסלול כללי - 12/2013 מסלול אג"ח - 12/2013 מסלול מניות - 12/2013