מסמכי העברה לקרן השתלמות

לצורך ביצוע העברת כספים לקופ"ג/קרה"ש המנוהלת בלאומי (להלן הקופה/הקרן המעבירה):

  • למלא ולחתום על מסמך בקשת העברה (מצ"ב).
  • למלא ולחתום על מסמך הצטרפות לקופה / קרן חדשה אליה ברצונך להעביר הכספים.
  • במידה וההפקדות לזכות הקופה / הקרן המועברת מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם המעסיק הפסקת הניכויים לקופה / קרן המועברת והעברת הניכויים לזכות הקופה/הקרן המעבירה.
  • לצרף צילום ת.ז.

את המסמכים יש לשלוח למוקד שירות הלקוחות - קרן המח"ר
ת.ד 52115 תל אביב
מיקוד 6152101

טופס העברה לקרן השתלמות

טופס ביטול העברה ממקור חיצוני 

דברי הסבר העברה לקרן השתלמות