דוח נכסים רבעוני מסלול כללי (6/17) (18/9/17)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (6/17) (18/9/17)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (6/17) (18/9/17)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (6/17) (18/9/17)
רשימת נכסים - מסמך חתום
(23/8/17)

דוח נכסים רבעוני מסלול כללי (3/17)
(3/5/17)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (3/17) (3/5/17)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (3/17) (3/5/17)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (3/17) (3/5/17)
רשימת נכסים -מסמך חתום

דוח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/16)
(1/5/17)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (12/16) (1/5/17)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (12/16) (1/5/17)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (12/16) (1/5/17)

דוח נכסים רבעוני מסלול כללי (9/16)
(31/10/16)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (9/16) (31/10/16)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (9/16) (31/10/16) 
דוח נכסים רבעוני מאוחד (9/16)

דוח נכסים רבעוני מסלול כללי (6/16)
(26/7/16)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (6/16) (26/7/16)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (6/16) (26/7/16)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (6/16)

דוח נכסים רבעוני מסלול כללי (3/16)
(22/4/16)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (3/16) (22/4/16)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (3/16) (22/4/16)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (3/16)

דוח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/15)
(1/2/16)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (12/15) (1/2/16)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (12/15) (1/2/16)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (12/15)  

דוח נכסים רבעוני מסלול כללי (9/15)
(26/10/15)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (9/15) (26/10/15)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (9/15) (26/10/15)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (9/15)

דוח נכסים רבעוני מסלול כללי (6/15)
(7/9/15)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (6/15) (7/9/15)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (6/15) (7/9/15)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (6/15) 

דוח נכסים רבעוני מסלול כללי
(3/15) (6/5/15)
דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (3/15) (6/5/15)
דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (3/15) (6/5/15)
דוח נכסים רבעוני מאוחד (6/5/15)

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/14)
(13/4/15)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (12/14) (13/4/15)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (12/14) (13/4/15) 
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (12/14) (13/4/15)

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (9/14)
(2/11/14)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (9/14) (2/11/14)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (9/14) (2/11/14)

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (6/14) (26/8/14)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (6/14) (26/8/14)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (6/14) (26/8/14)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (6/14) (26/8/14) 
אישור רו"ח 6/14


דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי
 (3/14) (16/6/14)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (3/14) (16/6/14)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (3/14) (16/6/14)?
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (3/14) (16/6/14)


דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/13)
(30/3/14)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (12/13) (30/3/14)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (12/13) (30/3/14)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (12/13) (30/3/14)
אישור רו"ח 12/13?

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/13)
(29/11/13)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (09/13) (29/11/13)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (09/13) (29/11/13)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (09/13) (29/11/13)
אישור רו"ח 09/13

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/13) (29/08/13)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (06/13) (29/08/13)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (06/13) (29/08/13)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (06/13) (29/08/13)
אישור רו"ח 06/13

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/13) (30/05/13)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (03/13) (30/05/13)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (03/13) (30/05/13)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (03/13) (30/05/13)
אישור רו"ח 03/13

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/12) (23/03/13)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (12/12) (23/03/13)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (12/12) (23/03/13)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (12/12) (23/03/13)
אישור רו"ח 12/12

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/12) (30/11/12)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (09/12) (30/11/12)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (09/12) (30/11/12)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (09/12) (30/11/12)
אישור רו"ח 09/12

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/12) (30/08/12)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (06/12) (30/08/12)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (06/12) (30/08/12)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (06/12) (30/08/12)
אישור רו"ח 06/12

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/12) (31/05/12)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (03/12) (31/05/12)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (03/12) (31/05/12)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (03/12) (31/05/12)
אישור רו"ח 03/12

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/11) (30/03/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (12/11) (30/03/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (12/11) (30/03/11)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (12/11) (30/03/11)
אישור רו"ח 12/11

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/11) (01/12/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (09/11) (01/12/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (09/11) (01/12/11)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (09/11) (01/12/11)
אישור רו"ח 09/11

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/11) (03/09/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (06/11) (03/09/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (06/11) (03/09/11)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (06/11) (03/09/11)
אישור רו"ח 06/11

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/11) (02/06/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (03/11) (02/06/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (03/11) (02/06/11)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (03/11) (02/06/11)
אישור רו"ח 03/11

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/10) (03/04/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח (12/10) (03/04/11)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות (12/10) (03/04/11)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת (12/10) (03/04/11)
אישור רו"ח 12/10

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/10) (14/12/10)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח(09/10) (14/12/10)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות(09/10) (14/12/10)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת(09/10) (14/12/10)

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/10) (05/09/10)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח(06/10) (05/09/10)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות(06/10) (05/09/10)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת(06/10) (05/09/10)

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/09) (08/04/10)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח(12/09) (08/04/10)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות(12/09) (08/04/10)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת(12/09) (08/04/10)
אישור רו"ח 12/09

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/09) (07/12/09)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח(09/09) (07/12/09)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות(09/09) (07/12/09)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת(09/09) (07/12/09)

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/09) (31/8/09)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח(06/09) (31/8/09)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות(06/09) (31/8/09)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת(06/09) (31/8/09)
אישור רו"ח (6/09)

דו"ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/09)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול אג"ח(03/09)
דו"ח נכסים רבעוני מסלול מניות(03/09)
דו"ח נכסים רבעוני חברה מנהלת(03/09)
אישור רו"ח (12/08)

אישור רו"ח (09/08)

דו"ח נכסים רבעוני (12/08)

דו"ח נכסים רבעוני (09/08)