מסלול כללי 

288 מסלול כללי  520027954-0000000000288-000-005518054
תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 08/2017 3.91%
תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת משוקללת ל - 3 שנים  5.20%
תשואה נומינלית ברוטו 2016 2.23%

מרכיבי תשואות 06/2017

מרכיבי תשואות 05/2017


מרכיבי תשואות 04/2017

מרכיבי תשואות רבעון 1/2017

מרכיבי תשואות 03/2017

מרכיבי תשואות 02/2017


מרכיבי תשואות 01/2017

מרכיבי תשואות רבעון 4/2016

מרכיבי תשואות 12/16


מרכיבי תשואות 11/16


מרכיבי תשואות 10/16


מרכיבי תשואות רבעון 3/2016


מרכיבי תשואות 09/16


מרכיבי תשואות 08/16


מרכיבי תשואות 07/16


מרכיבי תשואות רבעון 2/2016

מרכיבי תשואות 06/16

מרכיבי תשואות 05/16


מרכיבי תשואות 04/16


מרכיבי תשואות רבעון 1/2016


מרכיבי תשואות 03/16


מרכיבי תשואות 02/16


מרכיבי תשואות 01/16


מרכיבי תשואות 12/15


מרכיבי תשואות 11/15


מרכיבי תשואות 10/15


מרכיבי תשואות 09/15


מרכיבי תשואות 08/15


מרכיבי תשואות 07/15


מרכיבי תשואות רבעון 2/2015

מרכיבי תשואות 06/15

מרכיבי תשואות 05/15

מרכיבי תשואות 04/15

מרכיבי תשואות רבעון 1/2015

מרכיבי תשואות 03/15

מרכיבי תשואות 02/15


מרכיבי תשואות 01/15


מרכיבי תשואה רבעון 4/2014


מרכיבי תשואות 12/14


מרכיבי תשואות 11/14


מרכיבי תשואות 10/14

מרכיבי תשואה רבעון 3/2014

מרכיבי תשואות 9/14


מרכיבי תשואות 8/14


מרכיבי תשואות 7/14


מרכיבי תשואה רבעון 2/2014

מרכיבי תשואות 6/14

מרכיבי תשואות 5/14


מרכיבי תשואות 4/14

מרכיבי תשואה רבעון 1/2014

מרכיבי תשואות 3/14

מרכיבי תשואות 2/14

מרכיבי תשואות 1/14


מרכיבי תשואות 12/13


מרכיבי תשואות 11/13

מרכיבי תשואות 12/12

מרכיבי תשואות 12/11

מרכיבי תשואות 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

תשואות בתקופה 1/6/08-31/12/08
ע"פ חוזר אוצר 2011-4-1

מסלול אג"ח

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 08/2017 2.17%
תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת משוקללת ל - 3 שנים 2.33%
תשואה נומינלית ברוטו 2016 1.16%

מרכיבי תשואות 06/2017

מרכיבי תשואות 05/2017

מרכיבי תשואות 04/2017

מרכיבי תשואות רבעון 1/2017


מרכיבי תשואות 03/2017

מרכיבי תשואות 02/2017


מרכיבי תשואות 01/2017

מרכיבי תשואות רבעון 4/2016


מרכיבי תשואות 12/16

מרכיבי תשואות 11/16 


מרכיבי תשואות 10/16


מרכיבי תשואות רבעון 3/2016


מרכיבי תשואות 09/16


מרכיבי תשואות 08/16


מרכיבי תשואות 07/16


מרכיבי תשואות רבעון 2/2016

מרכיבי תשואות 06/16

מרכיבי תשואות 05/16


מרכיבי תשואות 04/16


מרכיבי תשואות רבעון 1/2016


מרכיבי תשואות 03/16

מרכיבי תשואות 02/16

מרכיבי תשואות 01/16


מרכיבי תשואות 12/15


מרכיבי תשואות 11/15


מרכיבי תשואות 10/15


מרכיבי תשואות 09/15


מרכיבי תשואות 08/15


מרכיבי תשואות 07/15


מרכיבי תשואות רבעון 2/2015

מרכיבי תשואות 06/15

מרכיבי תשואות 05/15

מרכיבי תשואות 04/15

מרכיבי התשואה רבעון 1/2015


מרכיכי תשואות 03/15

מרכיבי תשואות 02/15


מרכיבי תשואות 01/15


מרכיבי תשואה רבעון 4/2014


מרכיבי תשואות 12/14


מרכיבי תשואות 11/14


מרכיבי תשואות 10/14

מרכיבי תשואה רבעון 3/2014

מרכיבי תשואות 9/14


מרכיבי תשואות 8/14


מרכיבי תשואות 7/14


מרכיבי תשואה רבעון 2/2014

מרכיבי תשואות 6/14

מרכיבי תשואות 5/14


מרכיבי תשואות 4/14

מרכיבי תשואה רבעון 1/2014

מרכיבי תשואות 3/14

מרכיבי תשואות 2/14

מרכיבי תשואות 1/14


מרכיבי תשואות 12/13


מרכיבי תשואות 11/13

מרכיבי תשואות 12/12

מרכיבי תשואות 12/11

מרכיבי תשואות 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

מסלול מניות

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 08/2017 3.45%
תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת משוקללת ל - 3 שנים 8.12%
תשואה נומינלית ברוטו 2016 2.70%

מרכיבי תשואות 06/2017

מרכיבי תשואות 05/2017

מרכיבי תשואות 04/2017

מרכיבי תשואות רבעון 1/2017


מרכיבי תשואות 03/2017

מרכיבי תשואות 02/2017


מרכיבי תשואות 01/2017


מרכיבי תשואות רבעון 4/2016


מרכיבי תשואות 12/16

מרכיבי תשואות 11/16


מרכיבי תשואות 10/16


מרכיבי תשואות רבעון 3/2016


מרכיבי תשואות 09/16


מרכיבי תשואות 08/16


מרכיבי תשואות 07/16


מרכיבי תשואות רבעון 2/2016

מרכיבי תשואות 06/16

מרכיבי תשואות 05/16


מרכיבי תשואות 04/16


מרכיבי תשואות רבעון 1/2016


מרכיבי תשואות 03/16

מרכיבי תשואות 02/16

מרכיבי תשואות 01/16


מרכיבי תשואות 12/15


מרכיבי תשואות 11/15


מרכיבי תשואות 10/15


מרכיבי תשואות 09/15


מרכיב תשואות 08/15


מרכיבי תשואות 07/15


מרכיבי תשואות רבעון 2/2015

מרכיבי תשואות 06/15

מרכיבי תשואות 05/15

מרכיבי תשואות 04/15

מרכיבי תשואות רבעון 1/15


מרכיבי תשואות 03/15

מרכיבי תשואות 02/15


מרכיבי תשואות 01/15


מרכיבי תשואה רבעון 4/2014


מרכיבי תשואות 12/14


מרכיבי תשואות 11/14

מרכיבי תשואות 10/14

מרכיבי תשואה רבעון 3/2014

מרכיבי תשואות 9/14


מרכיבי תשואות 8/14


מרכיבי תשואות 7/14


מרכיבי תשואה רבעון 2/2014

מרכיבי תשואות 6/14

מרכיבי תשואות 5/14


מרכיבי תשואות 4/14

מרכיבי תשואה רבעון 1/2014

מרכיבי תשואות 3/14

מרכיבי תשואות 2/14

מרכיבי תשואות 1/14


מרכיבי תשואות 12/13


מרכיבי תשואות 11/13

מרכיבי תשואות 12/12

מרכיבי תשואות 12/11

מרכיבי תשואות 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד